V-Ray for NUKE

(税込)

↑ ↓

 
商品ラインナップ 価格(税抜き) 備考
【永久ライセンス】  
V-Ray 3.0 Workstation for NUKE 107250 
   
【バンドル】  
V-Ray 3.0 for Nuke + 5 RN 214500 
V-Ray 3.0 Workstation for NUKE + V-Ray 3.0 Workstation for Maya + 5 V-Ray 3.0 Universal Render Node 205920 
V-Ray 3.0 Workstation for NUKE + V-Ray 3.0 WS for 3ds Max + 5 V-Ray 3.0 Universal Render Node 205920 
販売終了
V-Ray 3.0 Workstation for NUKE + V-Ray 3.0 Workstation for 3ds Max 154440 
販売終了
V-Ray 3.0 for Nuke + 10 RN 293150 
V-Ray 3.0 Workstation for NUKE + V-Ray 3.0 Workstation for Maya 154440 
V-Ray Post-production Special - V-Ray for May; V-Ray for Nuke; 5xRN and Phoenix FD for Maya 205350